۱۳۹۳ آبان ۲۷, سه‌شنبه

زندگينامه مجاهدشهيد ايما حكمت سلطاني -شيراز، استان فارس


زندگينامه مجاهدشهيد ايما حكمت سلطاني  -شيراز، استان فارس

مشخصات شهيد ايما حكمت سلطاني 
محل تولد :استان فارس 
شغل : دانش آموز
سن : حدود  17 سال
محل شهادت: شيراز

زمان شهادت: سال 61-62خاطرات مجاهدشهيد ايماحكمت سلطاني از زبان يكي از يارانش :
ايما16ساله دوست خواهرم محبوبه بودودراين رابطه من سال60باااوآشناشدم.ايمافوق العاده دوست داشتي ومهربان.برادرش دكترحكمك سلطاني كه مطلب داشت راپاسداران خيانتكارشناسايي كرده بودندوباتهاجم به مطبش، اورابادستمال جيبي خفه كرده بودند. ايماراحدودسال61يا62دستگيركرده بو دند.اوازدانش آموزان فعال شيرازبودكه دركانون دانش آموزي اواهمه ميشناختند. ازهمان ابتداايماراتحت شكنجه هاي شديدقراردادند.بعدهاشنيدم بدليل  عفونت شديدايمادرزندان تب ميكردوبه هزيان گويي ميافتاد. دراين حالت اوراازسلول ميبردندتااطلاعات ا زاوبگيرند.اورابعدازشكنجه هاي زياد اعدام كردند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر