۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه

زندگينامه مجاهدشهيد زهراروزي طلب -شيراز، استان فارس
مشخصات شهید زهرا روزي طلب
محل تولد:
شغل :
سن : حدود   سال
محل شهادت: شيراز
زمان شهادت: سال 62-63
خاطرات مجاهدشهيدزهراروزي طلب از زبان يكي از همرزمانش كه بااودرزندان عادل آباد شيراز بوده :
زهرارامن درزندان سپاه ديدم وبجرم اينكه برادرش خسرو روزي طلب مركزيت سازمان درشيرازبوداو را ول نميكردند.خسرودستگيرشده بودولي چون رژيم اورانشناخته بود،اوراآزادكرده بودوبه همين دليل بعدكه فهميدندچه كسي راازدست داده اند بشدت غضبناك بودند وكينه آنراروي زهراپياده ميكردند. بعدهاشنيدم كه زهرارااعدام كردند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر