۱۳۹۳ آبان ۲۳, جمعه

مشخصات شهيد مجاهد شهرزاد حجتي امامي -شيراز ، استان فارسزندگينامه مجاهدشهيد شهرزاد حجتي امامي -شيراز، استان فارسمشخصات شهيد مجاهد شهرزاد حجتي امامي 
محل تولد :
شغل : دانشجو
سن : حدود  21 سال
محل شهادت: شيراز
زمان شهادت :سال61


خاطرات مجاهدشهيدشهرزادحجتي از زبان يكي از دوستانش درزندان عادل آباد شيراز :
من باشهرزاد در زندان سپاه شيرازدرسال 61 آشناشدم.شهرزاد علي رغم اينكه امكانات زيادي درخانواده اش داشت ولي به همه آنهاپشت كرده بود وبراي آزادي خلقش از همه چيزش گذشته بود.متانت وخاكي بودن  اويكي ازويژگي هاي برجسته اوبود. شهرزادباشركتش درهمه كارگريهاوكارهاي باصطلاح سياه ،روحيه انقلابي اش رابارزميكرد
همواره مدافع همه ارزشهاي مجاهدين بودوبراي دفاع ازاين ارزشهاقيمت ميدادوجلوپاسداران مي ايستاد.به همين دليل پاسداران ضدزن راكه بااين روحيه قوي  فاصله نوري داشتندبشدت اوراتحت فشارميگذاشتند.شهرزاددرسال61اعدام شد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر