۱۳۹۳ آذر ۱۱, سه‌شنبه

اگرپرنگيري اسيري

اگرپرنگيري اسيري 
به تقديرشب ناگزيرياگه تو به جرم پريدن سزاوارآماج تيري چه زيباتراز اينكه دراوج سرافراز وفاتح بميريهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر