۱۳۹۳ آذر ۱۰, دوشنبه

زندگينامه فريده پاك پرور-شيراز،استان فارس

زندگينامه فريده پاك پرور-شيراز،استان فارس


خاطرات فريده پاك پروراز زبان يكي از يارانش :
فريده رامن خارج اززندان ميشناختم وي 17ساله ودوست وهمكلاسي خواهرمحبوبه بودكه مستمربه خانه ماتردد داشت.فريده راسال61يااواخر60دستگيركردند.
فريده رادرسال61اعدام كردند.برادرفريده كه كه فكرميكنم نامش حسام بوددرحاليكه مجروح بودروي برانكارد اعدام كرده بودند.بعداشنيدم مادرفريده راكه جسداوراتحويل گرفته بودگفته بودكه دست فريده شكسته بودومعلوم بودكه قبل ازاعدام شكنجه اش كرده بودند 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر