۱۳۹۵ دی ۲, پنجشنبه

مشخصات مجاهد شهید فرخروز ثنایی


 مشخصات مجاهد شهید فرخروز (محسن) ثنایی

محل تولد: رضوانشهر

تحصيل: دانش آموز

سن: 17

محل شهادت: طوالش

زمان شهادت: 1360


با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ آذر ۲۲, دوشنبه

خبر اعدام طاهره و طفل به دنيا نيومده اش به همراه همسرش محمد جواد شاهين


 مشخصات شهید  زینب - طاهره  حبیبی فرد
تحصيل: دیپلم
سن: 20
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1360
«ما از همان اول كه راهمان را انتخاب كرديم سرانجام آنرا هم ميدانستيم.»
اواخر مرداد ماه سال 60 بود. يك روز صبح كه در هواخوري قدم ميزديم در باز شد. سه نفر زنداني جديد وارد محوطه هواخوري شدند و بدون اينكه آشنايي به كسي بدن درگوشه يي نشستند. معمول بود هر كس كه جديد وارد زندان ميشد براي مشخص شدن موضعش بچه ها يكسري سوالات ازش ميكردند. يكي از اونها كه كمي بعد فهميدم خواهر يكي از هم سلولي هام هست به تعدادي از بچه ها كه ميشناخت و اعتماد داشت گفته بود كه «وضعيت من خوب نيست، دور من جمع نشين؛ توي بند با هم صحبت ميكنيم».توي بند تعريف كرد كه «من انفرادي بودم و چند شب پيش دستگير شدم. پاسدارا مسلحانه و بطرزي غافلگيرانه ساعت 11 شب به خونه يي كه تازه چند روز بود در اون ساكن شده بوديم حمله كردند.» طاهره توي خونه تنها بوده. پاسداران روي سرش ميريزند و شروع به كتك زدنش ميكنند. بعد منتظر ميشن تا همسرش محمد جواد شاهين كه از مجاهدان زنداني در زمان شاه بود به خونه بياد و او رو هم دستگير ميكنند. 


شكنجـه و مقـاومت؛ حكم اعـدام و نهراسيـدن از مرگ!
پاسدارا براي گرفتن اطلاعات از طاهره، او رو شكنجه ميكنند. اما او مقاومت ميكنه و هيچ اطلاعاتي حتي اسم خودش رو به اونها نميده. بعد از مدتي او رو با چشم بسته به اتاق ديگه يي ميبرند. با بازكردن چشمبند طاهره همسرش جواد رو با قيافه يي شكنجه شده و آش و لاش ميبينه. اولش  همدیگر را  نميشناسند، چون از فرط شكنجه قيافه هر دوشون تغيير كرده بود. اما بعد كه متوجه می شن ، جواد بهش ميگه همه اطلاعات ما توسط فردي لو رفته. همون شب ساعت  نه ونیم شب  دنبال حاكم ضدشرع ميروند و آخوند بروجردي رو براي به اصطلاح محاكمه ميارن.
از طاهره سوال ميكنند كه: «آيا تو سازمان مجاهدين رو قبول داري؟»  و طاهره با استواري تمام پاسخ ميده، «من سازمان مجاهدين رو با گوشت و پوست و استخوانم  قبول دارم و از شما دژخيمان نيز هيچ هراسي ندارم!» بيدادگاه نيم ساعت بيشتر طول نميكشه و نتيجه اون هم حكم اعدام براي طاهره بود. حكمي كه زمان اجراي اون نامشخص بود. طاهره در اونموقع باردار بود و طفلي در شكم داشت. وينان دل به دريا افكنانند
 به پاي دارنده آتشها
 زندگاني دوشادوش مرگ
 پيشاپيش مرگ
 هماره زنده از آن سپس كه با مرگ و همواره بدان نام كه زيسته بودند
كه تباهي از درگاه بلند خاطره شان شرمسار و سرافكنده ميگذرد

ساعت دوازده و نيم شب در سلول باز شد. زندانبان با چراغ قوه يي در دست با صداي بلند فرياد زد: «حبيبی فرد!».  بعد خيلي سريع طاهره رو به بيرون بند برد. در سلول بسته شد. لحظه يي بعد صداي الله اكبرهاي طاهره بلند شد و ديگه صدايي بگوش نرسيد.
31 اعدام در يك سحرگاه خونين!
دو روز بعد خبر اعدام طاهره و طفل به دنيا نيومده اش به همراه همسرش محمد جواد شاهين و 28 نفر ديگه در همون شب رو شنيديم. روزنامه هاي رژيم خبر رو درج كرده بودند. پيكر مجاهد شهيد طاهره حبيبي فرد رو به مادرش تحويل دادند. به گفته خانواده و دوستان كه پيكر او رو ديده بودند، 3 انگشت او قطع شده بود و كتفش سوراخ؛ و چندين جاي بدنش رو با اتو سوزونده و صاف كرده بودند.


ﮐﺎﺷﻔﺎن چشمه
ﮐﺎﺷﻔﺎن ﻓﺮوتن ﺷﻮﮐﺮان
 ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎدی در ﻣﺠﺮی ﺁﺗﺸﻔﺸﺎنها
 ﺷﻌﺒﺪﻩﺑﺎزان ﻟﺒﺨﻨﺪ، در ﺷﺒﮑﻼﻩ درد
 ﺑﺎ ﺟﺎﭘﺎﺋﯽ ژرفتر از ﺷﺎدی در ﮔﺬرﮔﺎﻩ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
در برابر تندر ميايستند،خانه را روشن ميكنند و ميميرند»

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ آذر ۲۱, یکشنبه

مشخصات مجاهد شهید خسرو پویا


 مشخصات مجاهد شهید خسرو پویا
محل تولد: شیراز
 شغل: كارمند وزارت كشاورزی
سن: 23
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1363با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

مشخصات مجاهد شهید احمد احمدی


 مشخصات مجاهد شهید احمد احمدی
محل تولد: شیراز
تحصيل: دیپلم
سن: 24
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1367
در صورتیکه از#مجاهد شهید  احمد احمدی عکسی  در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

گرامي باد خاطره مجاهد قهرمان جلال هاشمي


مشخصات مجاهد  شهید جلال الدین هاشمی
محل تولد: فارس
 تحصيل: دیپلم
سن: 36
محل شهادت: ایلام
زمان شهادت: 1378

گرامي باد خاطره مجاهد قهرمان جلال هاشمي 


  مجاهد قهرمان جلال هاشمي، فرزند دلير مردم لارستان، در سال1343 در روستاي گلار چشم به جهان گشود. سابقهٌ آشنايي او با مجاهدي به‌سال58 برمي‌گردد،زمانيكه اولين‌بار نشريهٌ مجاهد و نوارهاي سخنرانيهاي برادر مجاهد مسعود رجوي به‌روستاي دور‌افتادهٌ آنها راه يافت. جلال كه  در خانواده‌يي از پيروان اهل سنت بزرگ شده بود پس از  آشنايي با مواضع انقلابي و ديدگاههاي توحيدي مجاهدين ،  ماهيت ارتجاعي و دجالگريهاي مذهبي و  تفرقه‌افكنانهٌ خميني را بازشناخت   و براي پيمودن مسير  آزادي مردم  و ميهن  از سلطه ديكتاتوري مذهبي حاكم به‌سلك هواداران مجاهدين در روستاي خود در‌آمد.  فعاليت چند  هوادار مجاهدين در آن ديار  دورافتاده ، به يكباره چهره منطقه را دگرگون مي كند و فضاي سمپاتيك شديدي نسبت به سازمان و در مخالفت با رژيم در آن ناحيه به‌وجود مي آورد. نخستين روزهاي مجاهدت  و مبارزه  جلال  نيز از همين جا آغاز مي شود .‌او به‌عنوان يك‌ميليشياي پرشور با تبليغ مواضع مجاهدين، فروش نشريهٌ مجاهد و گردآوري كمكهاي مالي براي سازمان، مبارزهٌ ضدارتجاعي خود را با رژيم آخوندي را كه از همان روز نخست اساس كارش برسركوب و تفرقه‌افكنيهاي ارتجاعي  و تبعيض مذهبي عليه هموطنان اهل تسنن  بود، آغاز مي كند .  زمان چندان طولاني نمي گذرد كه به دليل سركوب مطلق، مبارزهٌ سياسي با ارتجاع حاكم در 30خرداد60 به‌پايان مي‌رسد و از فرداي آن‌روز، مبارزه  مسلحانهٌ انقلابي بعنوان تنها راه استقرار آزادي و حاكميت مردمي در پيش پاي مجاهدين و هوادارانشان قرار مي گيرد  . در چنين شرايطي ارتجاع براي بقاي لرزان خود در‌پي شكار تك‌تك مجاهدين و هواداران سازمان سراسر خاك ميهن را به‌خون مي‌كشد. بدنبال موجي از دستگيري ها و اعدام ها ، جلال از‌جمله ميليشياهايي است كه ارتباطش با سازمان به دليل دستگيري و شهادت يارانش قطع مي‌شود.   مجاهد شهيد جلال هاشمي خود درخاطره اي از آن روزها چنين  نوشته است  «با مجاهد شهيد علي سوداگري همكلاس بودم. او را كه هواداري بسيار فعال بود دستگير كردند. اواخر سال60 يكبار او را در خيابان ديدم. با شوق به‌طرفش رفتم. علي به‌سرعت واكنش نشان داد و به‌من فهماند كه نبايد به‌او نزديك شوم.يعني كه در تور رژيم است  چندي بعد علي را دوباره دستگير كردند و پس‌از مدت كوتاهي اعدامش كردند. آن‌موقع بود كه فهميدم رژيم علي را آزاد كرده بود تا از او به‌عنوان يك‌دام براي دستگيري ساير هواداران استفاده كند.»
  سر انجام پس از تلاشهاي بسيار ، مجاهد قهرمان جلال هاشمي  در سال63، موفق ميشود ارتباط خود را دوباره با سازمان برقرار ‌كند.از اين لحظه زندگي مبارزاتي جلال از يك نقطه عطف عبور مي كند  و او  ‌فعاليتهاي   انقلابي خود را بطور مضاعف گسترش مي دهد آنچنان كه  كارنامهٌ او از اين دوران به بعد مشحون از دلاوريهاي پاكبازانه در نبردهاست.  يكي از مسئولان او جلال را اينچنين تصوير ميكند : صداي سعيد: «جلال مجاهدي بود كه در‌عين قاطعيت و برش در كارها سرشار از صميميت و عاطفه نسبت به همرزمانش  بود. وقتي با او حرف مي‌زديم مثل چشمه‌يي جوشان از عواطف انقلابي نسبت به يارانش فوران مي‌كرد و نسبت به تك‌تك آنها احساس مسئوليت مي‌نمود.».   يكي ديگر از همرزمان جلال در باره او نوشته‌است  جلال فرمانده‌يي لايق و با كفايت بود.  در ميدان رزم  مثل شير مي‌غريد و با درايت تمام صحنه را اداره ».  سرانجام در طريق آزادي مردم ايران ،  روز دهم مردادماه 79 مجاهد قهرمان فرمانده جلال هاشمي  اين فرزند دلاور مردم لارستان، پس از 19سال مجاهدت، در نبردي قهرمانانه  با مزدوران دشمن ضد‌بشري  به همراه همرزم دليرش محمد علي آباديان خون پاكش را فديه رهايي خلق و ميهن خود كرد و به جاودانه فروغهاي آزادي پيوست .


 سلام براو در روزي كه زاده شد ،روزي كه سلاح شرف و مجاهدت به‌دوش كشيد و روزي كه تا آخرين گلوله و آخرين نفس جنگيدو در كهكشان شهيدان مجاهد خلق جاودانه شد. يادش گرامي و راهش پررهرو باد  تشنه، تشنه با چشمه هاي زخم و فواره هاي خون  بر خاكستر داغ در باراني از سرب وآتش به پيش مي رانند  آه جلال، جلال در كدامين نقطه بر خاك افتادي  كه پژواك فريادت هنوز ياران را به پيش مي خواند؟ با چهرهٌ نجيب جنوبي و مهرخند دائميت  فروتن، استوار و تكيه گاه و پناه، در لحظه هاي سخت

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ آذر ۱۷, چهارشنبه

مجاهد شهید محسن یگانگی


مشخصات مجاهد شهید محسن یگانگی
محل تولد: شیراز
شغل : دارو فروش
سن: 25
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1360

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید مرضیه فلاحت


 مشخصات  مجاهد شهید مرضیه فلاحت
محل تولد: شیراز
تحصيل: دیپلم
سن: 29
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1368


در صورتیکه از#مجاهد #شهید مرضیه فلاحت  #عکسی در اختیار دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ آذر ۱۲, جمعه

مجاهد شهید میترا تقیان شیرزنی از شیراز


 مشخصات مجاهد شهید میترا تقیان
محل تولد: شیراز
 تحصيل: دیپلم
سن: 20
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1362
مجاهد شهید میترا تقیان شیرزنی از شیراز


در صورتیکه از#مجاهد #شهید میترا تقیان #عکسی در اختیار دارید دریغ نکنید
مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم
#ايران #تهران #tehran #مقاومت #مجاهدین #iran #اصفهان #زندان #قتلعام #شیراز
با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید مریم فلاحت دانش آموزی که فقط 19 سال داشت
مشخصات  مجاهد شهید مریم فلاحت
محل تولد: شیراز
تحصيل: دانش آموز
سن: 19
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1361
مجاهد شهید مریم فلاحت دانش آموزی که فقط 19 سال داشت 


در صورتیکه از#مجاهد #شهید #مریم فلاحت #عکسی در اختیار دارید دریغ نکنید
مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم
#ايران #تهران #tehran #مقاومت #مجاهدین #iran #اصفهان #زندان #قتلعام #شیراز
با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ آذر ۱۱, پنجشنبه

مجاهد شهید مرضیه طاهری دانش آموزی 18 سالهمشخصات مجاهد شهید مرضیه طاهری
محل تولد: شیراز
تحصيل: دانش آموز
سن: 18
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1362


مجاهد شهید مرضیه طاهری دانش آموزی 18 ساله 


در صورتیکه از#مجاهد #شهید مرضیه طاهری  #عکسی در اختیار دارید دریغ نکنید
مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم
با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi