۱۳۹۵ آبان ۲۴, دوشنبه

علی اکبراسفندیاری مجاهدی از شهرفسامشخصات مجاهد شهید علی اکبر اسفندیاری
محل تولد: فسا
 تحصيل: دیپلم
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1362

درصورتیکه عکسی ازاین مجاهد شهید دارید، دریغ نکنید وبرای ما ارسال کنید. برای ثبت در سینه تاریخ نیازاست، بیایید اندکی از دینی راکه به آنها داریم ادا کنیم.
با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi