۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

مشخصات مجاهد شهید تهمینه ستودهمشخصات  مجاهد شهید تهمینه ستوده
محل تولد: شیراز
سن: 25
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1367
به یاد قهرمان سر به دار تهمینه ستوده
تهمینه در هنگام پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، 15-14سال داشت. بعد از انقلاب از فعالترین میلیشیای دانش‌آموزی جنوب تهران بود. یک پایش فلج بود و به‌سختی راه می‌رفت. دژخیمان به‌طور مستمر روی پای فلج او شلاق می‌زدند و بسیار آزارش می‌دادند. اما هرگز موفق نشدند کمترین خللی در ارادهٌ او ایجاد کنند.
سال66 با تهمینه در اتاق دربستهٌ بند یک آموزشگاه در زندان اوین بودیم. رژیم شرایط بسیار سختی ایجاد کرده بود. بچه‌ها در برابر فشارها تحمل می‌کردند ولی گاهی فضا بیش از حد سخت و سنگین می‌شد. در یکی از همین روزها بود که در گوشه‌یی با تهمینه نشسته بودیم و کتابی را می‌خواندیم. تهمینه ناگهان در حین خواندن کتاب متوقف شد و گفت: «می‌دانی چه احساسی دارم؟ در این سختیها تنها چیزی که می‌تواند ما را سرپانگهدارد، حرفها و رهنمودهای مسعود است من فقط با کلام و پیام مسعود می‌توانم از پس این وضع برآیم».
تهمینه تنها فرزند خانواده‌اش بود و او را به‌جرم شرکت در تظاهرات 30خرداد دستگیر کرده بودند، اما هیچ سند و مدرکی از او نداشتند. بین تهمینه و دژخیمان خمینی یک جنگ رو‌در‌روی علنی وجود داشت و او در هیچ زمینه‌یی کمترین امتیازی به رژیم نمی‌داد. چه رسد به این‌که از او توبه می‌خواستند تا آزادش کنند. در روز شهادتش هم باز این تهمینه بود که دژخیم را به زانو درآورد.
#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران
با ما درکانال پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
https://t.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید مجید رمضانپور همه جا با مجاهدين بودم. نمي شود وقت اعدام نباشم!مشخصات مجاهد شهید مجید پوررمضان
محل تولد: شیراز
 تحصيل: دانشجو
سن: 29
محل شهادت: کرج
زمان شهادت: 1367

سروي كه بارسم ايستاده مردن، رفت
يادي از مجاهد شهيد مجيد رمضانپور
پيش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت
سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست
هر يك از شهيدان قتل عام سال 1367 ويژگيهايي داشتند كه هرگز از ياد آدم نمي روند. مجيد رمضان پور يكي از اين شهيدان والامقام است كه خاطرة انتخاب تكان دهنده و قهرمانانه اش به راستي هرگز از دل و ياد ما نرفته و نمي رود. من هرگاه كه ياد او مي افتم بهتر مي فهمم كه  چرا «مجاهد» بودن فقط يك نام نيست. مجاهد زيستن و مجاهد مردن يك رسم است. رسمي كه در نهايت بايد بهايي خونين برايش پرداخت. اين رسم را مجيد در آخرين روز حياتش به اثبات رساند و در يك بزنگاه تاريخي «هويت» خود را انتخاب كرد. بي جهت نيست كه نقش يادش «از لوح دل و جان نرود»
واقعيت اين بود كه مجيد در پرونده مجاهد نبود. خودش هم در تمام مدتي كه با ما بود چنين ادعايي نكرد. پرونده او با گروه آرمان مستضعفين بود. او داراي خصائل بسيار چشم گير انقلابي بود.
در روز شنبه 22مرداد67 شنيدم كه مجاهد شهيد حسين نياكان با يك نفر ديگر دربارة او صحبت مي كند.
به او گفت: مجيد پوررمضان چي شده؟
گفت: اونو مي شناختي؟
گفت: آره تو قزلحصار هم بند بوديم.
حسين گفت: چند روز پيش او را به دادگاه آوردند، در دادگاه اتهامش را هوادار مجاهدين گفته بود، گويا به همين خاطر اعدامش كردند.
مي شناختمش، اتهامش كه اين نبود. مجيد اتهامش آرمان مستضعفين بود. اما وقتي از او اتهامش را پرسيدند گفت «مجاهد» اين كار به قدري تعجب برانگيز بود كه حتي ناصريان جلاد هم تعجب كرده بودكه چرا اتهامش را هوادار مجاهدين گفته است. حسين گفت: توي همين راهرو آمده بود بالاي سرش پرسيد مگر تو مجيد پوررمضان نيستي؟
گفته بود: چرا هستم!
ناصريان دوباره پرسيده بود: مگر تو از گروه آرمان مستضعفين نيستي؟
مجيد گفته بود: چرا، آرماني بودم، ولي الان هوادار مجاهدينم.
حسين گفت: مگر نمي دانست چه خبر است؟
 نفر روبه رويش گفت: چرا مي دانست، بچه ها هم به او گفته بودند كه دارند اعدام مي كنند، اين كار را نكن، ولي خودش تصميم گرفته بود با بچه ها برود. به بچه ها گفته بود: همه جا با مجاهدين بودم. نمي شود وقت اعدام نباشم!
حسين كه داشت اين حرفها را مي شنيد به من گفت: اين مجيد كه مي گويند، كدام مجيد بوده؟
گفتم: مجيد پوررمضان كه توي بند۳ سلول۱۳ بود، همون شيرازيه كه بهش مي گفتند كل حاجي.
گفت: آها، يادم آمد، مگر او آزاد نشده بود؟
گفتم: نه، از قزلحصار منتقل شده بود اين جا.
سرم را روي زانوهايم گذاشته بودم و به مجيد فكر مي كردم. سالهاي62 و63 وقتي سلولها دربسته شده و فشارها در بالالاترين حد بود، مجيد در سلول روبه رويي ما بود. از همان موقع با بچه ها خيلي مي جوشيد. در هر مراسمي كه بچه ها برگزارمي كردند، فعالانه شركت مي كرد. به خصوص مراسمي كه خاص سازمان بود، مثل ۱۵شهريور يا ۱۹بهمن يا ۳۰خرداد و ۵مهر. اين تازگي نداشت كه از مجاهدين هواداري كند و خودش بارها گفته بود كه مواضع سازمان را قبول دارد. اما هرگز فكر نمي كردم در چنين جايي به طور علني اعلام موضع كند.
هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود
#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران
با ما درکانال پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
https://t.me/shahidanAzadi


۱۳۹۶ اردیبهشت ۱, جمعه

مشخصات مجاهد شهید احمد رضا باقری
 مشخصات مجاهد شهید احمد رضا باقری
محل تولد: شیراز

 تحصيل: دانش آموز
سن: 19
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1363
در صورتیکه از#مجاهد شهید  احمد رضا باقری عکسی ویا خاطره ایی دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در #سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم. #ایمیل ارتباطی ما  : sohaila.derakhshan@gmail.com
#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران

با ما درکانال پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
https://t.me/shahidanAzadi

۱۳۹۶ فروردین ۲۷, یکشنبه

مشخصات مجاهد شهید اکبر ایزدی مشخصات مجاهد  شهید اکبر ایزدی
محل تولد: شیراز
تحصيل: دانش آموز
سن: 17
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1363

یک راه بیش نیست مرا
یک راه بیش نیست
راهیست پر خطر
هر چند بر خلاف جهتِ امن و عافیت
ظلمانی و خموش
در قعر هر چه شبِ شومِ بی سحر
راهی که امتدادش
نه مقصدی پدید و نه همراه و همسفر
هرگز نمی شوم
همرنگ این جماعتِ آسان پرستِ گم
در راه پر تزاحمِ اندوه بارشان
دل می زنم به لُجّۀ این بحرِ بی گدار
این راهِ کم گذر.


#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران
با ما درکانال پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
https://t.me/shahidanAzadi

مشخصات وعکسی از مزار مجاهد شهید ناصر (ناصر معلم) ایزدی
مشخصات  وعکسی از مزار مجاهد  شهید ناصر (ناصر معلم) ایزدی
شغل - تحصيل: دبیر
سن: 33
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1361

عکسی از مزار مجاهد شهید ناصر ایزدی  به تازگی به دست ما رسیده است در صورتیکه شما از این قهرمان عکسی ویا خاطره ایی دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در #سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم. #ایمیل ارتباطی ما  : sohaila.derakhshan@gmail.com
#قتلعام67 #جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی #تهران #تبریز #خوزستان  #شیراز #اهواز  #tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران
با ما درکانال پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
https://t.me/shahidanAzadi

آنانکه به سر تاج جهانند ولی خویش نهانند
انانکه دل وجان بنهادند که دل و جان بستانند
آنانکه کمی یا که دمی یا که نمی را زبر خویش ندانند
تاریخ نویسان شرف خویش ز انان بستانند

۱۳۹۶ فروردین ۱۶, چهارشنبه

مجاهد شهید زضا زند مجاهدی از شیراز


مشخصات مجاهد شهید رضا زند
محل تولد: شیراز
 تحصيل: دانشجوی مهندسی
سن: 29
محل شهادت: کرج
زمان شهادت: 1367پیکار کردن، خستگی ناپذیر راه پیمودن، با فداکاری راه گشودن، و اراده‌های شگرف انسانی را بکار گرفتن، راه و رسم پیروزیست.


این آرمان تابانی است که مسعود فرا راه این جنبش گذاشته و مجاهدین را نسل در نسل با آن آموزش داده است. از کسانی که سال‌ها پیش به‌مبارزه برخاسته‌اند تا دختران و پسران پرشوری که امروز برمی‌خیزند به این مقاومت می پیوندند و راه مجاهدین را برای خود انتخاب می‌کنند . مریم رجوی

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

به یاد مجاهد صدیق لادن پرده شناسبه یاد مجاهد صدیق لادن پرده شناس
او در مقاومتى بودكه همه قدرتهاى دنيا شانس خودشان را برايى درهم شكستن آن امتحان كردند اما شكست خوردند
بيادلادن پرده شناس درزندگى سراسر تلاش ومبارزه عليه خمينى
خاطرات لادن پرده شناس
 اولين اقدام او  افشاي جنايات رژيم به عنوان شاهد در مراجع بين المللي بود.
لادن در قسمتي از خاطراتش از زندان اوين در مورد صحنه يي كه دژخيمان مجاهدين را بر بالاي سر پيكر مجاهد شهيد اشرف رجوي و سردار خلق موسي خياباني و همرزمان شهيدشان براي در هم شكستن روحيه زندانيان ميبردند، مينويسد:
«تا اين كه نوزده بهمن سال 60 فرا رسيد يكي از بچه ها كه براي باز جويي به شعبه رفته بود. ميگفت كه فضاي شعبه چيز ديگري بود، بازجوها خوشحال اين طرف و آن طرف ميدويدند و ميگفتند موسي! موسي هم كشته شد…
«… شب تلويزيون بند اين خبر را داد. همه زندانيان از بند بيرون ريختند و فضاي بند حالت تظاهرات به خود گرفت. بچه ها ابتدا باورشان نميشد… من سرم را زير پتو گرفتم و براي اين كه كسي نفهمد از زير پتو هاي هاي گريه كردم…
 تا اين كه صبح فرا رسيد. ساعت هشت صبح هنگام صبحانه دو دختر معاويه خوش و خندان وارد بند شدند وگفتند ديديد كه چگونه رهبرانتان را كشتيم حالا باز مقاومت كنيد و از اطاق به اطاق و سلول به سلول ميرفتند.
 نيم ساعت بعد اكيپ بعدي وارد سلولها شدند و گفتند كه ميخواهيم شما را بالاي جسد اشرف وموسي ببريم…
همه بچه ها آماده شدند. و اكيپ اكيپ به ديدن پيكر پاك شهدا ميرفتيم… لاجوردي در حاليكه محمد را بغل داشت، آنجا بود و انتظار داشت كه روحيه مجاهدين را درهم بشكند، اما همه بچه ها با روحية قوي بالاي سر اشرف و موسي شعار ميدادند. درود بر اشرف، درود بر موسي، درود بر آذر و درود بر همه همراهان آنها را سردادند. و در واقع تودهني بزرگي به لاجوردي جلاد بود…
حوالي ساعت چهار بعداز ظهر بود كه تعدادي از بچه ها را صدا كردند. ولي ديگر بر نگشتند آنها را به جرم رهبري و راهنمايي كل بچه ها جهت شعار دادن سر پيكر هاي پاك موسي و اشرف اعدام كردند… يكي از آنها پروين جباري شهيد بود . . .
زطوفان حوادث عاشقان را نيست پروايى
نينديشد نهنگ پر دل از آشفتن دريا


 مجاهد صديق لادن پرده شناس، پس از كار فشردة افشاگرانه براي بازگوكردن جنايات رژيم در زندانها، مسئوليتهاي مختلفي را در تشكيلات مجاهدين برعهده گرفت. عبور خالصانه از انقلاب دروني مجاهدين سرفصلي در اعتلاي انقلابي اين شير زن مجاهد خلق بود كه او را از ارزشهاي انقلاب و رهايي سرشاركرد.روحيه يي سرزنده و اراده يي بن بست شكن داشت. بسيار فروتن و صميمي و براي همه همرزمان مجاهد و براي ياران اشرف نشان وحاميان مقاومت كه با او در ارتباط بودند، الگويي آموزنده از تعهدپذيري و راهگشايي و سخت كوشي بود.در دوران سخت بيماري نيز استقامتي درخشان داشت و تا آخرين نفسِ زندگي، روحيه انقلابي و رزمنده را در همه جا شعله ور مي كرد.

عکسی ازمراسم خاکسپاری این مجاهد صدیق با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۶ فروردین ۱۴, دوشنبه

مشخصات مجاهد شهید علی انقیاد

 

مشخصات  مجاهد شهید علی انقیاد
محل تولد: شیراز
 تحصيل: دانشجو
سن: 29
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1364
در صورتیکه از#مجاهد شهید علی انقیاد عکسی ویا خاطره ایی   دارید دریغ نکنید مانیازمند هستیم وبرای ثبت در سینه #تاریخ می خواهیم باشد که دینی کوچک را به این #قهرمانان ادا کنیم. ایمیل ارتباطی ما  : sohaila.derakhshan@gmail.com

با ما در كانال تلگرام #پيشتازان راه #آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi