۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه

زندگينامه شهيد مجاهد ناصرخير-كازرون ، استان فارس

زندگينامه شهيد مجاهد ناصرخير-كازرون ، استان فارس


زندگينامه شهيد مجاهد مهدي كتيرايي -شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد مجاهد مهدي كتيرايي -شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد مجاهد مسعود ربيعي -نيريز ، استان فارس

زندگينامه شهيد مجاهد مسعود ربيعي -نيريز ، استان فارس


زندگينامه شهيد مجاهد مريم حسيني -شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد مجاهد مريم حسيني -شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد محمد صادق صبور جهرمي - جهرم ، استان فارس

زندگينامه شهيد محمد صادق صبور جهرمي  - جهرم ، استان فارس


زندگينامه شهيد محمد حسن جهانگيري -كازرون ، استان فارس

زندگينامه شهيد محمد حسن جهانگيري -كازرون ، استان فارس


زندگينامه شهيد محمد ابراهيم نورائي -خنج ، استان فارس

زندگينامه شهيد محمد ابراهيم نورائي -خنج ، استان فارس


زندگينامه شهيد كوثرنگهدارخورشيد فرد -شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد كوثرنگهدارخورشيد فرد -شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد كرامت زارع جلياني -جليان فسا، استان فارس


زندگينامه شهيد كرامت زارع جلياني -جليان فسا، استان فارس

مشخصات شهید کرامت زارع جلیانی
شغل - تحصيل: كشاورز
سن: 22
محل شهادت: کرمانشاه

زمان شهادت: 1367


زندگينامه شهيد قدمعلي رتبه فر- شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد قدمعلي رتبه فر- شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد فريدون صفري - خنج ، استان فارس

زندگينامه شهيد فريدون صفري  - خنج ، استان فارس


زندگينامه شهيد فاطمه وسيله اي- شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد فاطمه وسيله اي- شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد علي محمد وطن پرست جامغاني -جهرم ، استان فارس

زندگينامه شهيد علي محمد وطن پرست جامغاني   -جهرم ، استان فارس


زندگينامه شهيد علي محمد مقدس -شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد علي محمد مقدس  -شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد علي حسين كرمي -شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد علي حسين كرمي -شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد علي اصغرصفاري -اصطهبانات ، استان فارس

زندگينامه شهيد علي اصغرصفاري -اصطهبانات ، استان فارس


زندگينامه شهيد عبدالوهاب صادقي -خنج ، استان فارس

زندگينامه شهيد عبدالوهاب صادقي -خنج  ، استان فارس


زندگينامه شهيد عبدالله سليمي -بيد شهر-لارستان ، استان فارس

زندگينامه شهيد عبدالله سليمي -بيد شهر-لارستان ، استان فارس


زندگينامه شهيد عبدالرحيم رعنا زاده -شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد عبدالرحيم رعنا زاده -شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد صداقت كاوياني -تيره آهنگر شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد صداقت كاوياني -تيره آهنگر شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد سكينه شبان سروستاني ، استان فارس

زندگينامه شهيد سكينه شبان سروستاني ، استان فارس


زندگينامه شهيد سعيد مختاري -كازرون ، استان فارس

زندگينامه شهيد سعيد مختاري -كازرون ، استان فارس


زندگينامه شهيد ژيلا موسوي -شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد ژيلا موسوي -شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد ريحان محمد زاده -لارستان ، استان فارس

زندگينامه شهيد ريحان محمد زاده -لارستان ، استان فارس


زندگينامه شهيد ربابه جمالي -فسا ، استان فارس

زندگينامه شهيد ربابه جمالي -فسا  ، استان فارس
زندگينامه شهيد حميد سليمي بيد شهر-لارستان ، استان فارس

زندگينامه شهيد حميد سليمي بيد شهر-لارستان ، استان فارس


زندگينامه شهيد حسام الدين سخايي خنج -لارستان ، استان فارس

زندگينامه شهيد حسام الدين سخايي خنج -لارستان ، استان فارس


زندگينامه شهيد حبيب الله سليمي ،بيد شهر لارستان ، استان فارس

زندگينامه شهيد حبيب  الله سليمي ،بيد شهر لارستان ، استان فارس


زندگينامه شهيد جاويد صالحي - شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد جاويد صالحي  -  شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد پيمانه پيماني - آباده ، استان فارس

زندگينامه شهيد پيمانه پيماني  - آباده ، استان فارس


زندگينامه شهيد بهرام رضايي -جهرم ، استان فارس

زندگينامه شهيد بهرام رضايي -جهرم ، استان فارس


زندگينامه شهيد افسانه سلاحي عليا -شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد افسانه سلاحي عليا -شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد اصغركريم نژاد -شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد اصغركريم نژاد -شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد احمد صالحي -شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد احمد صالحي -شيراز، استان فارس


زندگينامه مجاهدشهيد نسرين رستمي -شيراز، استان فارس

زندگينامه مجاهدشهيد نسرين رستمي   -شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد مهدي حسامي - ممسني، استان فارس

زندگينامه شهيد مهدي حسامي - ممسني ، استان فارس
زندگينامه شهيد موسي عبداللهي - فسا، استان فارس

زندگينامه شهيد موسي عبداللهي  - فسا، استان فارس
زندگينامه شهيد مهدي حسني -ممسني، استان فارس

زندگينامه شهيد مهدي حسني   -ممسني، استان فارس


زندگينامه شهيد محمد هاديان جهرمي -خنج، استان فارس

زندگينامه شهيد محمد هاديان جهرمي  -خنج، استان فارس


زندگينامه شهيد محمد سعيد هاشمي -خنج، استان فارس

زندگينامه شهيد محمد سعيد هاشمي -خنج، استان فارس


زندگينامه شهيد محمد دهقان -شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد محمد دهقان -شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد محمد دريايي - اصطهبانات، استان فارس

زندگينامه شهيد محمد دريايي -اصطهبانات،  استان فارس


زندگينامه شهيد محمد حسين زاده - براز جان ، استان فارس

زندگينامه شهيد محمد حسين زاده - براز جان ، استان فارس


زندگينامه شهيد محمد حسين حامد -شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد محمد حسين حامد -شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد فضل الله قاسمي- فسا، استان فارس

زندگينامه شهيد فضل الله قاسمي- فسا، استان فارس


زندگينامه شهيد علي رضا حسني -شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد علي رضا حسني -شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد علي اكبرحدائقي - فيروز آباد، استان فارس

زندگينامه شهيد علي اكبرحدائقي  - فيروز آباد ، استان فارس