۱۳۹۵ فروردین ۹, دوشنبه

مجاهد شهید فهیمه اخوت


مشخصات مجاهد شهید فهیمه اخوت (نفیسی)
محل تولد: شیراز
شغل : دبیر
سن: 24
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 1361

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۴ اسفند ۲۶, چهارشنبه

نوروز 1395 بر خانواده شهدا مبارك باد


نوروز است ابتداي روشني وتراوش قطره هاي باران آغاز طلوع آبي چشمه به بيداري حيات تازه كردن نفس هاي كسالت ولحظه نوشدن پي درپي به بهار سلام كن


با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۴ اسفند ۲۲, شنبه

مجاهد شهید احمد احمدی


مشخصات مجاهد شهید احمد احمدی
محل تولد: شیراز
 تحصيل: دیپلم
سن: 24
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1367


درخواست وتقاضا داريم در صورتيكه از اين شهيد  قهرمان  اطلاعات بيشتري از جمله عكس وزندگي نامه و....داريد  براي ما ارسال كنيد پيشاپيش نهايت سپاسگذاري را از شما داريم 
با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۴ اسفند ۱۴, جمعه

مجاهد شهید نصرت الله اسدی


مشخصات مجاهد شهید نصرت الله اسدی
محل تولد: فارس
 تحصيل: دیپلم
سن: 28
محل شهادت: شوش
زمان شهادت: 1367

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

مجاهد شهید روح الله قاسم لویی تکان تپه
مشخصات مجاهد شهید روح الله (کریم) قاسم لویی تکان تپه
سن: 24
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1362

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۴ اسفند ۱۲, چهارشنبه

مجاهد شهید زهرا فروغیمشخصات مجاهد  شهید زهرا (فاطمه) فروغی
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1360
نحوه شهادت مجاهد شهيد زهرا فروغي
در شيراز زهرا فروغي را در زير شكنجه نيمه كش مي كنند و همراه با تعداد ديگري اعدام شده به گورستان مي برند تا دفنش كنند. بقيهٌ ماجرا را از زبان گوركن شيرازي مي خوانيم: «موقع دفن او متوجه شدم زنده و بدنش هنوز گرم است. به پاسداري كه جسدها را آورده بود گفتم: "هنوز زنده است". پاسدار گوشهٌ چادر او را در دهانش فروكرد، حالت خفگي باعث شد تا آنرا هق بزند بيرون. دستش را گرفتم، ديدم داغ است، دستش را از دستم بيرون كشيد.
به پاسدار گفتم: "او هنوز زنده است، تشخيص مي دهد". اينبار پاسدار او را كشان كشان به پشت ماشين انداخت و برد. مدتي بعد برگشت. گفت: "خاكش كن". وقتي او را در گور مي گذاشتم هنوز زنده بود. حتي چشمانش را هم باز كرده بود». در ادامهٌ همين گزارش آمده است كه گوركن از روزي كه اين حادثه را ديده بود، ديگر نمي توانست كار كند. روزها در همان قطعهٌ گورستان قدم مي زد تا خانوادهٌ زهرا را پيدا كند و به آنها بگويد دخترشان كجا و چگونه دفن شده است.

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi