۱۳۹۴ اسفند ۱۲, چهارشنبه

مجاهد شهید زهرا فروغیمشخصات مجاهد  شهید زهرا (فاطمه) فروغی
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1360
نحوه شهادت مجاهد شهيد زهرا فروغي
در شيراز زهرا فروغي را در زير شكنجه نيمه كش مي كنند و همراه با تعداد ديگري اعدام شده به گورستان مي برند تا دفنش كنند. بقيهٌ ماجرا را از زبان گوركن شيرازي مي خوانيم: «موقع دفن او متوجه شدم زنده و بدنش هنوز گرم است. به پاسداري كه جسدها را آورده بود گفتم: "هنوز زنده است". پاسدار گوشهٌ چادر او را در دهانش فروكرد، حالت خفگي باعث شد تا آنرا هق بزند بيرون. دستش را گرفتم، ديدم داغ است، دستش را از دستم بيرون كشيد.
به پاسدار گفتم: "او هنوز زنده است، تشخيص مي دهد". اينبار پاسدار او را كشان كشان به پشت ماشين انداخت و برد. مدتي بعد برگشت. گفت: "خاكش كن". وقتي او را در گور مي گذاشتم هنوز زنده بود. حتي چشمانش را هم باز كرده بود». در ادامهٌ همين گزارش آمده است كه گوركن از روزي كه اين حادثه را ديده بود، ديگر نمي توانست كار كند. روزها در همان قطعهٌ گورستان قدم مي زد تا خانوادهٌ زهرا را پيدا كند و به آنها بگويد دخترشان كجا و چگونه دفن شده است.

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر