۱۳۹۴ شهریور ۴, چهارشنبه

مجاهد شهيد رقيه سعادتي


مجاهد شهيد رقيه سعادتی، سومين شهيد خانواده سعادتي است. او در سال 1333 در شيراز متولد شد، و تحصيلاتش را در شيراز تمام كرد و بعد از گرفتن ديپلم، معلم مدرسه شد.
قبل از او دو برادرش در سالهاي 60 و 62 توسط جانيان خميني به شهادت رسيده بودند.
مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتي، زنداني سياسي رژيم شاه، كه از مسئولان ارزنده مجاهدين بود، چند ماه بعد از به حكومت رسيدن خميني، به جرم واهي ”جاسوسي شوروي”!! دستگير و روانه زندان اوين شد و تحت شديدترين شكنجه ها قرار گرفت.
 به رغم اعتراضهاي وسيع مردم واعتصابهاي خانواده شهدا وسلسله تظاهرات و... اما رژيم پليد خميني نه تنها او را آزاد نكرد، بلكه در مرداد 60 در زندان اوين، ناجوانمردانه او را به جوخه اعدام سپرد.
برادر ديگرش مجاهد شهيد حسام سعادتي بودكه دو سال بعد از برادر بزرگش محمدرضا، در زمستان سال 62، در زندان شيراز تيرباران شد.
و اما رقيه، يكبار در 30خرداد60 دستگير، و تا اواخر زمستان 60 در زندان شيراز بود. او بعد از آزادي از زندان مجددا فعاليتهايش را از سر گرفت، و در زمستان 62دوباره دستگير شد و اينبار نيز به زندان عادل آباد! منتقل شد. او را محكوم به 5سال زندان كردند. با وجودي كه رقيه دوران محكوميتش را تمام كرده بود و برغم این كه بهانه اي براي نگه داشتنش نداشتند، اما در دو ماه آخر، ملاقاتهايش را قطع كردند، و در ماه آذر، وقتي او را صدا كردند، همرزمانش در زندان تصور كردند كه چون حكمش تمام شده، مي خواهند او را آزاد كنند،اما چندي بعد به خانواده اش اطلاع دادند كه رقيه را اعدام كرديم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر