۱۳۹۳ آبان ۲۳, جمعه

زندگينامه مجاهدشهيدگوهرادب آواز -شيراز، استان فارس


زندگينامه مجاهدشهيدگوهرادب آواز -شيراز، استان فارس
مشخصات شهيد عمليات مقدس انتحاري گوهرادب آواز
محل تولد :جهرم 
شغل: دانش آموز
سن : حدود 21  سال
محل شهادت: شيراز
زمان شهادت: سال 


هم تيم اوبنام فاطمه افراسيابي كه دستگيروزنداني شد وبعداز شكنجه هاي بسيار به جوخه اعدام سپرده شد .فاطمه درزندان عادل آباد به يكي از همرزمان گوهر گفته بود كه گوهراين مسيررا با انتخاب خودش رفت ولحظه اي كه از هم جداميشديم به اوگفتم گوهرمي تواني برگردي كه درحاليكه عزم جزم رادرچهره اومي ديدم گفت :
من هرچه دارم درپيش رو دارم پشت سرهيچ ندارم
.درآن لحظه از هم جداشديم وديگرهرگز اورانديدم وصيت نامه گوهربعداز سه روز درسطح شيراز بطورگسترده پخش شد كه بسيارانگيزاننده بود .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر